Subsidie voor een groen dak

Groene daken worden gesubsidieerd in duurzame en klimaat bewuste gemeentes. Door deze subsidie worden veel bedrijven en mensen gestimuleerd om groene daken aan te leggen. Op het gebied van duurzaamheid dragen de subsidieprogramma’s ongetwijfeld bij aan de uitbreiding van het groen dak oppervlak in Nederland. Het vergroenen van een gebouw, dak of gevel vraagt om een financiële inzet die zich op lange termijn ongetwijfeld zal terugbetalen.

groen dak

 

In welke gemeentes kan je een subsidie krijgen?

Amsterdam

Met het initiatief ‘Groen in Amsterdam’ in Amsterdam kan je wellicht subsidie krijgen voor je groene dak. Ook subsidies voor het aanleggen van een groene gevel en het aanplanten van verse bomen vallen onder dit concept. Als je een groen dak van minimaal 30m2 plaatst, kan je een subsidie krijgen. Afhankelijk van de waterbergingscapaciteit en de begroeiing op het dak kan je in aanmerking komen voor een korting van € 30 tot € 60 per vierkante meter. Het subsidiebedrag is beperkt tot maximaal 50% van de bouwkosten en in totaal € 50.000. Tenzij het subsidiefonds voor die tijd is uitgeput, kan de subsidie worden verdiend tot 2022.

 

Den Haag

Tot 1 september 2022 kan je in de gemeente Den Haag groen dak subsidie aanvragen (tenzij de subsidiepot daarvoor leeg is). Je groene dak moet minimaal 10 m2 groot zijn en 18 liter water per m2 kunnen bergen om voor subsidie in aanmerking te komen. Voldoe je aan deze criteria, dan kom je mogelijk in aanmerking voor € 25,- per vierkante meter subsidie, tot maximaal 50% van de bouwkosten. Je kan maximaal € 20.000 aan subsidies aanvragen.

 

Rotterdam

De Subsidieregeling Klimaatadaptatie in Rotterdam biedt een subsidie voor groene daken. Andere stappen, zoals het vervangen van bestrating door planten of het loskoppelen van je regenpijp, kunnen ook in aanmerking komen voor financiële steun in het kader van dit programma. Om in aanmerking te komen voor subsidie op je groene dak in Rotterdam, moet je minimaal 20 m2 van het dak begroenen en een dak hebben dat minimaal 30 liter water per m2 kan bevatten. De hoogte van de subsidie wordt bepaald door de grootte van je groene dak en het vermogen om water op te slaan. De maximale vergoedingen zijn € 10 per extra vierkante meter groen gerealiseerd en € 500 per extra kubieke meter waterberging.

 

Utrecht

Elke bushalte in Utrecht heeft een groen dak. Ben je geïnspireerd en wil je een eigen groen dak? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor subsidie voor een dak tot 10 m2. De hoogte van de subsidie wordt bepaald op basis van het type dak dat je hebt:

 

  • De subsidie voor een intensief groen dak bedraagt 50% van de uitgaven, tot een maximum van € 50,- per m2. Een intens dak heeft minimaal 45 liter water per m2 en bevat maximaal 50% mossen en sedum.
  • De subsidie bedraagt 50% van de uitgaven met een maximum van € 25 per m2 voor een extensief groen dak. Een extensief dak bestaat voor meer dan de helft uit mossen en sedum, en het bevat minimaal 15 liter water per m2.

 

Je kan maximaal € 20.000 aan subsidies aanvragen.

 

Breda

In de gemeente Breda is een stimulering groendaken tot 50% van de kosten beschikbaar. Er is een maximale vergoeding van € 20 per m2 beschikbaar, met een totale subsidie van € 3.000. Vraag de subsidie uiterlijk 5 weken voor de aanleg van het groen dak aan.

 

Eindhoven

De subsidie voor de aanleg van een groen dak, is zoals in Rotterdam, onderdeel van een groter subsidieplan klimaatadaptatie. Inwoners van Eindhoven kunnen met deze regeling € 25,- per m2 groen dak verdienen, tot een maximum van € 2.500. Het groen dak moet minimaal 10 m2 groot zijn en minimaal 30 liter water per vierkante meter kunnen bergen.

 

Groningen

Overweegt je als Groninger om je te groen te maken? Kom zo snel mogelijk in actie! De gemeente Groningen heeft jaarlijks een beperkt subsidiefonds, dus wie het eerst komt, het eerst maalt is de norm. De grootte van je dak bepaalt hoeveel hulp je kan krijgen:

  • € 30 per m2 voor oppervlakken van 6 tot 100 m2
  • € 20 per m2 voor oppervlakken van 100 tot 250 m2
  • € 10 per m2 voor oppervlakken van 250 tot 1.000 m2

 

Ontbreekt jouw stad of gemeente in deze lijst?

Of je gemeente in aanmerking komt voor subsidie voor het aanleggen van een groen dak, kan je eenvoudig bepalen met behulp van de Energiesubsidiewijzer van de federale overheid en Milieu Centraal of kijk op de website van je gemeente.